Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice

předmět

 

vyvěšeno

  sejmuto
ROZPOČTU OBCE KEBLICE NA ROK 2010

  04.01.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 25.01. 2010 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


  18.01.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 08.03. 2010 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
.

   1.03.10    
Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti Tomáš Filkevič
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 06.04. 2010 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod

  30.03.10    
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o projednání návrhu změny č.1 ÚP Keblice
  21.04.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 10.05. 2010 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


  03.05.10    
Závěrečný účet za rok 2009

  12.05.10    
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OU keblice 2009
  12.05.10    
MIMOŘÁDNOU HUMANITÁRNÍ SBÍRKU Na pomoc oblastem postižených povodněm
  28.05.10    

Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 08.06. 2010 v mateřské školce Keblice od 19.00 hod


  28.05.10    
  09.06.10    


       
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 29.9. 2010 v mateřské školce Keblice od 19.00 hod.


  23.08.10    
Volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 15. a 16. října 2010
Stanovení minimálního počtu okrskové volební komise


  23.08.10    
Záměr obce pronájem nebytových prostor v bývalé budově MŠ čp.70

  14.09.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 29.09. 2010 v mateřské školce Keblice od 19.00 hod
.
  22.09.10    
Veřejná vyhláška o místě uložení písemnosti Tomáš Filkevič 

  24.09.10    
Veřejná vyhláška Ústeckého kraje

  30.9.10    
Oznámení o době konání a místě voleb do zastupitelstev obcí pro rok 2010
  07.10.10    
Oznámení o vyhrazení výlepových ploch pro předvolební kampaň
  07.10.10    
Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Keblice

  17.10.10    
Pozvánka na ustanovující zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 08.11. 2010 v sále kulturního domu čp.160  od 18.00 hod
.
  31.10.10    
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Keblice,
konaného dne 8.11.2010 od 18:00 hodin na sále v Kulturním domě v Keblicích.

   14.11.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 13.12.2010 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod


  06.12.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 22.12.2010 v mateřské školce Keblice od 19.00 hod
.  
  15.12.10    
Pozvánka na mimořádné zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 30.12.2010 v mateřské školce Keblice od 16.30 hod
  23.12.10    
ZKrajský úřad Ústeckého kraje zahajuje z moci úřední přezkumné řízení   30.12.10    
NÁVRH ROZPOČTU OBCE KEBLICE NA ROK 2011   31.12.10    
Pozvánka na  zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná
dne 17.01.2011 v mateřské školce Keblice od 18.00 hod
.
  10.01.11