Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice

Místní knihovna v Keblicích

Keblice 68, 410 02 Keblice

Výpůjční doba: Pátek 17:00 - 19:00 hodin

http://keblice.knihovna.info

 

Knihovnice: Helena Chobotská

Historie knihovny: Knihovna v Keblicích byla založena v roce 1934, prvním knihovníkem byl pan Josef Malíř.

Měla asi 900 svazků knihovního fondu a sídlila v domě č. 7.

Nyní je knihovna umístěna do jedné místnosti vedle pošty.

 

 

 
Ceník  /  Knihovní řád  /  Služby