Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Obec Keblice s kulturní komisí pořádají mikulášskou nadílku v sobotu 2.12.2017 od 15:00 hodin v KD Keblice: