Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Obec Keblice přeje všem občanům příjemné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a spokojenosti v novém roce.