Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Klubovna Sluníčko pořádá diskotéku pro děti a dospělé v sobotu dne 7.4.2018 od 17:00 hodin v KD Keblice: