Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

5. Obecní ples v Keblicích - poděkování sponzorům: