Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice

Obec Keblice s kulturní komisí připravili výlet do "Parku Mirakulum" v pátek 30.8.2019