Copyright 2017 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.04.2017 08.06.2017 Exekuční příkaz č.j. 99 EX 1216/2007-4
Admin 2
19.04.2017 08.06.2017 Dražební vyhláška o provedení elektronické další dražby nemovitosti 3. kolo č.j. 099 EX 1216/07-132
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ NA ROK 2017
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - závěrečný účet za rok 2016
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - zpráva nezávislého auditora.
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - rozvaha - bilance 12/2016
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - výkaz zisku a ztráty 12/2016
Admin 2
12.04.2017 31.05.2017 Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - příloha účetní závěrky 12/2016
Admin 2
11.04.2017 25.04.2017 Pozvánka na 4. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 24.4.2017 od 10:00 hodin.
Admin 2
24.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.5/2017
Admin 2
24.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.6/2017
Admin 2
21.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.1/2017
Admin 2
21.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.2/2017
Admin 2
21.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.3/2017
Admin 2
21.03.2017 30.12.2017 Rozpočtové opatření č.4/2017
Admin 2
21.03.2017 30.12.2017 Zveřejnění rozpočtového výhledu SONO
Admin 2
09.03.2017 01.07.2017 2. Výzva Ústeckého kraje - Dotační program na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace) pro rok 2017
Admin 2
21.02.2017 31.12.2017 Schválený rozpočet obce Keblice na rok 2017
Admin 2
10.02.2017 - Veřejná vyhláška - rozhodnutí - stavební povolení: "D8 rozšíření odpočívky Siřejovice vpravo"
Admin 2
10.02.2017 27.04.2017 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání č.j. 124 EX 3647/07-298
Admin 2