Copyright 2017 - Obecní úřad Keblice

Krajský úřad Ústeckého kraje: veřejná vyhláška - opatření obecné povahy

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Stanovení záplavového území a aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Ohře ř.km 5,336 – 30,600 (železniční most Bohušovice nad Ohří – Křesín) + mapy záplavového území:


Vyvěšeno: 04.09.2016

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2