Copyright 2017 - Obecní úřad Keblice

Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - rozvaha - bilance 12/2016

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Sdružení obcí pro nakládání s odpady "SONO" - rozvaha - bilance 12/2016:


Vyvěšeno: 12.04.2017

Sejmuto: 31.05.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2