Copyright 2018 - Obecní úřad Keblice

Dražební vyhláška o provedení elektronické další dražby nemovitosti 3. kolo č.j. 099 EX 1216/07-132

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Dražební vyhláška o provedení elektronické další dražby nemovitosti 3. kolo č.j. 099 EX 1216/07-132:


Vyvěšeno: 19.04.2017

Sejmuto: 08.06.2017

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2