Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Usnesení z ustavujícího zasedání 1-2018

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Usnesení z ustavujícího zasedání 1-2018


Vyvěšeno: 09.11.2018

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2