Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

4. Komunitní plán péče města a ORP Lovosice na roky 2019-2021

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

https://www.meulovo.cz/assets/File.ashx?id_org=8770&id_dokumenty=43717

V rámci projektu Tvorba 4. Komunitního plánu péče města a ORP Lovosice na roky 2019-2021, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006538, který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, vznikl nový komunitní plán. Jedná se o plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb pro celé území správního obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice na roky 2019-2021

Soubory ke stažení:

Vyvěšeno: 26.11.2018

Sejmuto: -

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2