Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice

Zveřejnění záměru - věcné břemeno stavby GasNET s.r.o.

Označení (jednací číslo): 

Popis (anotace):

Zveřejnění záměru - věcné břemeno stavby GasNET s.r.o. viz. níže:


Vyvěšeno: 22.05.2019

Sejmuto: 05.06.2019

Zveřejnil (zodpovídá): Admin 2