Copyright 2018 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
27.04.2018 28.05.2018 Veřejná vyhláška - oznámení o návrhu opatření obecné povahy - umístění značky v ulici KD.
Admin 2
27.04.2018 28.05.2018 Finanční úřad pro Ústecký kraj - veřejná vyhláška, informace k nárokování osvobození od daně z pozemků, splatnost daně z nemovitých věcí a další informace.
Admin 2
20.04.2018 07.05.2018 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí - anténní stožár na budově čp. 70 (bývalá MŠ)
Admin 2
11.04.2018 18.04.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 18. dubna 2018 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
06.04.2018 27.04.2018 SONO - pozvánka na jednání členské schůze dne 26.4.2018 od 14:00 hodin.
Admin 2
21.03.2018 29.03.2018 Oznámení o přerušení dodávky vody v obci Keblice dne 28.3.2018 od 8:00 - 12:00 hodin.
Admin 2
21.02.2018 28.02.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 28. února 2018 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
31.01.2018 08.02.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 7. února 2018 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
16.01.2018 28.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb - volba prezidenta České republiky 2.kolo.
Admin 2
16.01.2018 30.01.2018 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje v V. volebním období 2016-2020 dne 29.1.2018 od 15:00 hodin.
Admin 2
12.01.2018 15.03.2018 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 124EX3647/07-384
Admin 2
08.01.2018 23.01.2018 Záměr pronájmu pozemků 13/5, 13/2, 13/1
Admin 2
08.01.2018 23.01.2018 Záměr pronájmu pozemků 121/30, 121/31
Admin 2
03.01.2018 11.01.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 10. ledna 2018 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
28.12.2017 14.01.2018 Oznámení o době a místě konání voleb - volba prezidenta České republiky.
Admin 2
17.12.2017 02.01.2018 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise.
Admin 2
06.12.2017 14.12.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 13. prosince 2017 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
04.12.2017 12.12.2017 Pozvánka na 9. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 11.12.2017
Admin 2
01.12.2017 14.01.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám v obci Keblice pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
Admin 2
27.11.2017 30.11.2017 Informace pro občany - úřední hodiny ve středu 29.11.2017 pouze od 8:00 - 12:00 hodin.
Admin 2