Copyright 2020 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
15.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o místním poplatku ze psů.
Admin 2
15.12.2019 31.12.2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Admin 2
26.11.2019 04.12.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 4. prosince 2019 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
23.11.2019 09.12.2019 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2020
Admin 2
18.11.2019 04.12.2019 Obec Keblice - návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2022
Admin 2
18.11.2019 04.12.2019 Obec Keblice - návrh rozpočtu na rok 2020
Admin 2
11.11.2019 27.11.2019 Svazek obcí INTEGRO - návrh rozpočtu na rok 2020 a pozvánka na shromáždění starostů.
Admin 2
07.11.2019 22.11.2019 Městský úřad Louny - rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon"
Admin 2
07.11.2019 20.11.2019 SONO - pozvánka na členskou schůzi, návrh rozpočtu na rok 2020, návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022
Admin 2
30.10.2019 30.11.2019 Technika na údržbu zeleně - projekt podpořen Ústeckým krajem 19/SML2100/SOPD/RR
Admin 2
25.10.2019 07.11.2019 Smlouva s Městskou policií Terezín
Admin 2
14.10.2019 05.12.2019 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání 124 EX 3647/07-685
Admin 2
14.10.2019 18.12.2019 Dražební vyhláška 4. kolo č.j. 099 EX 1216/07-154
Admin 2
04.10.2019 21.10.2019 Zveřejnění záměru výpůjčky nebo pronájmu části pozemků p.č 366/1 a p.č 645/1
Admin 2
03.10.2019 05.12.2019 Usnesení o nařízení elektronické dražby - dražební vyhláška 112EX4525/12-97
Admin 2
03.10.2019 18.10.2019 Veřejná vyhláška - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací.
Admin 2
26.09.2019 10.10.2019 Česká pošta - Partner informace
Admin 2
16.09.2019 01.10.2019 Městský úřad Lovosice - rozhodnutí - stavba garáže u rodinného domu č.p. 170
Admin 2
04.09.2019 11.09.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 11. září 2019 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
04.09.2019 23.09.2019 Pozvánka na 23. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 23.9.2019 od 15:00 hodin.
Admin 2