Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
19.07.2017 21.09.2017 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání č.j. 124 EX 3647/07-339
Admin 2
19.07.2017 28.02.2018 Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí v obci Keblice
Admin 2
12.06.2017 27.06.2017 Pozvánka a program 6. ZÚK dne 26. 6. 2017 od 10:00 hodin.
Admin 2
12.06.2017 12.07.2017 Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 - 2022
Admin 2
12.06.2017 12.07.2017 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016
Admin 2
01.06.2017 16.06.2017 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA: Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Admin 2
01.06.2017 30.06.2017 Oznámení - SONO - zápis z členské schůze.
Admin 2
01.06.2017 30.06.2017 Zápis z jednání řádné členské schůze SONO.
Admin 2
31.05.2017 07.06.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 7. června 2017 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
23.05.2017 13.06.2017 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí INTEGRO 13.6.2017 od 15:00 hodin.
Admin 2
23.05.2017 24.06.2017 INTEGRO - závěrečný účet za rok 2016
Admin 2
22.05.2017 31.05.2017 Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení výběrového řízení "doplnění dětského hřiště"
Admin 2
22.05.2017 06.06.2017 Zveřejnění záměru práva stavby p.č. 673/1
Admin 2
19.05.2017 31.05.2017 Výzva k podání nabídky - oznámení o zahájení výběrového řízení "chodníky v obci"
Admin 2
16.05.2017 31.12.2017 Ceník a harmonogram svozu komunálního odpadu v roce 2017
Admin 2
16.05.2017 31.12.2017 Termíny a typy vývozů sběrných nádob na komunální odpad na 2. pololetí 2017
Admin 2
11.05.2017 12.06.2017 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy "1.aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje"
Admin 2
11.05.2017 12.07.2017 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 171 EX 04978/14-140
Admin 2
09.05.2017 18.05.2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 17. května 2017 na obecním úřadu v Keblicích od 19:00 hodin.
Admin 2
02.05.2017 01.09.2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Keblice za rok 2016
Admin 2