Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
26.12.2018 02.01.2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 2. ledna 2019 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
21.12.2018 25.06.2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce Keblice na rok 2020/2021
Admin 2
17.12.2018 01.01.2019 Zveřejnění záměru pronájmu části nemovitosti v č.p. 160 v Keblicích.
Admin 2
17.12.2018 01.01.2019 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků p.č. 673/1 a 61/16 v k.ú. Keblice.
Admin 2
17.12.2018 01.01.2019 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor části bývalé MŠ budova č.p. 70, Keblice.
Admin 2
17.12.2018 01.01.2019 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti - část pozemku p.č. 221/20 o výměře 8 m2 v k.ú. Keblice.
Admin 2
29.11.2018 10.12.2018 Pozvánka na 16. Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018
Admin 2
27.11.2018 05.12.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 5. prosince 2018 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
22.11.2018 10.12.2018 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2019
Admin 2
19.11.2018 05.12.2018 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí p.č. 526/35, 537 a 526/1
Admin 2
19.11.2018 05.12.2018 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti p.č. 671
Admin 2
14.11.2018 28.11.2018 Pozvánka na členskou schůzi SONO dne 27.11.2018 od 14:00 hodin
Admin 2
12.11.2018 20.11.2018 Oznámení o návrhu veřejnoprávní smlouvy - zastřešené posezení u KD Keblice.
Admin 2
23.10.2018 31.10.2018 Informace o konání ustavujícího zasedání dne 31.10.2018 od 19:15 v KD Keblice
Admin 2
22.10.2018 06.11.2018 Zveřejnění záměru - právo služebnosti pozemek p.č 673/1
Admin 2
22.10.2018 06.11.2018 Zveřejnění záměru - právo služebnosti stezky a cesty pozemek p.č 221/20
Admin 2
22.10.2018 06.11.2018 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí pozemek p.č 266/1, 671
Admin 2
08.10.2018 29.11.2018 Usnesení o nařízení dražebního jednaní - elektronická dražba č.j. 124 EX 3647/07-548
Admin 2
08.10.2018 08.11.2018 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce.
Admin 2
08.10.2018 08.11.2018 Výsledky volby do Senátu Parlamentu ČR.
Admin 2