Copyright 2019 - Obecní úřad Keblice
Vyvěšeno Sejmuto Název dokumentu
Označení (jednací číslo) Zveřejnil (zodpovídá)
08.10.2018 23.10.2018 Pozvánka na 15. ZÚK konané dne 22.10.2018
Admin 2
20.09.2018 07.10.2018 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí.
Admin 2
20.09.2018 14.10.2018 Oznámení o době a místě konaní voleb do Senátu Parlamentu ČR
Admin 2
20.09.2018 05.10.2018 Městský úřad Louny - územní rozhodnutí o umístění stavby "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon"
Admin 2
12.09.2018 19.09.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 19. září 2018 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
21.08.2018 29.08.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 29. srpna 2018 od 19:00 hodin na obecním úřadu Keblice.
Admin 2
20.08.2018 07.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR - jmenování zapisovatele.
Admin 2
06.08.2018 07.10.2018 Oznámení: Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR konané ve dnech 5. a 6. října 2018 - stanovení počtu členů okrskové volební komise.
Admin 2
06.08.2018 07.10.2018 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků volebním stranám.
Admin 2
30.07.2018 14.08.2018 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - část pozemku p.č. 20
Admin 2
30.07.2018 14.08.2018 Zveřejnění záměru pronájmu nemovitostí - pozemek p.č. 221/20 a p.č. 20, p.č.586/9, 586/7, 586/3
Admin 2
25.07.2018 08.11.2018 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba č.j. 120 EX 16198/09-192
Admin 2
16.07.2018 17.08.2018 Doplnění a změna ke sp.zn. MULN/12545/2016/SU/AK č.j. MULNCJ 49393/2018 ve věci územního rozhodnutí o umístění stavby „Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon“
Admin 2
16.07.2018 16.08.2018 Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov – TR Babylon“ - informace k záměru.
Admin 2
11.07.2018 20.09.2018 Odročení elektronické dražby čj. 124 EX 3647/07-500
Admin 2
11.07.2018 16.08.2018 Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání "Vedení 400 kV V450/428, TR Výškov - TR Babylon“
Admin 2
04.07.2018 11.07.2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Keblice, které se koná ve středu dne 11. července 2018 v kulturním domě v Keblicích od 19:15 hodin.
Admin 2
18.06.2018 07.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí 2018 - upozornění
Admin 2
18.06.2018 07.10.2018 Volby do zastupitelstev obcí 2018 - počet podpisů na peticích.
Admin 2
14.06.2018 07.10.2018 Stanovení počtu zastupitelů při volbách 5. - 6. října 2018
Admin 2