Copyright 2017 - Obecní úřad Keblice
                     
                     

Starostka   

                 

Ing. Naděžda Štětinová  

Místostarosta 

                 

Oldřich  Sotner 

                     

Členové zastupitelstva             

                 

 

Svetlík Pavel

                    Chobotská Helena
                    Mgr. Josef Štětina
                    Bc. Miroslava Helclová
                    Lucie Horváthová
                     

Kontrolní výbor 

                  Svetlík Pavel

členové

                  Bc. Miroslava Helclová
                    Martin Ištvaník
                     

Finanční výbor

                  Chobotská Helena

členové

                  Mgr. Josef Štětina
                    Julie Horváthová
                     

Kulturní komise

                 

Mgr. Josef Štětina

členové

                 

Denisa Šmejkalová

Marie Šubrtová